Curt Thorn

Har bott hela sin uppväxt vid Vojmån och kan det mesta om
/curt_thorn_20/plugins/gallery_for_site/images/Kontakt/curt.jpg

harr och öringsfisket i övre delen av nedre Vojmån.
Verksam inom skogen med lång erfarenhet av skog och natur.

Tel: xxx-xxxxx
[email protected]